Książka telefoniczna - Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie


Dyrekcja

Imię i nazwisko Telefon Numer pokoju
Łucja Greczyło
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
67 263 54 34 105
Lucyna Janiak
Z-ca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy
67 263 54 34 104

Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ)

Imię i nazwisko Telefon Numer pokoju
Barbara Urban
KIEROWNIK CAZ
67 217 12 20 8
Agnieszka Zasacka
KIEROWNIK DZIAŁU OBSŁUGI KLIENTA
67 217 12 15 4

CAZ - DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

Imię i nazwisko   Telefon Numer pokoju
Anna Charo
Pośrednik pracy
Obsługa bezrobotnych i pracodawców z terenu Miasta i Gminy Okonek oraz Gminy Lipka 67 217 12 11 1
Elżbieta Belka
Pośrednik pracy - stażysta
Obsługa bezrobotnych i pracodawców z terenu Miasta i Gminy Okonek. 67 217 12 12 1
Marek Buława
Pośrednik pracy
Obsługa pracodawców z terenu Gminy Tarnówka 67 217 12 13 2
Anna Pisula – Schuelke Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy 67 217 12 14 3
Joanna Szreder
Doradca zawodowy
Obsługa bezrobotnych z terenu Gminy Tarnówka. Poradnictwo zawodowe 67 217 12 15 4
Karolina Wiczkowska
Doradca zawodowy
Obsługa bezrobotnych z terenu Gminy Zakrzewo. Poradnictwo zawodowe 67 217 12 16 5
Anna Gwizdała
Pośrednik pracy - stażysta
Obsługa bezrobotnych i pracodawców z terenu Miasta Złotów. 67 217 12 17 6
Małgorzata Kilijańska
Pośrednik pracy
67 217 12 17 6
Dorota Kowalczyk
Pośrednik pracy - stażysta
Obsługa bezrobotnych i pracodawców z terenu Gminy i Miasta Jastrowie oraz Gminy Złotów   67 217 12 22 11
Elżbieta Srebr
Pośrednik pracy
Obsługa bezrobotnych i pracodawców z terenu Gminy i Miasta Jastrowie 67 217 12 22 11
Katarzyna Deręgowska
Pośrednik pracy
Obsługa bezrobotnych i pracodawców z terenu Gminy Złotów 67 217 12 23 12
Monika Baranowska
Pośrednik pracy
Obsługa bezrobotnych i pracodawców z terenu Miasta i Gminy Krajenka oraz Pracodawców
z terenu Gminy Zakrzewo
67 217 12 25 12

CAZ - DZIAŁ INSTRUMENTÓW RYNKU PRACY

Imię i nazwisko Telefon Numer pokoju
Justyna Zdrenka
Specjalista ds. programów - stażysta
Prac interwencyjne
67 217 12 26 14
Michalina Nowak
Specjalista ds. programów - stażysta
Refundacja przez 12 msc. kosztów wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnienia bezrobotnych do 30r.ż.. Bon zatrudnieniowy.
67 217 12 27 14
Jolanta Bąbińska
Specjalista ds. programów - stażysta
Refundacje pracodawcom kosztów doposażenia / wyposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych,   Roboty publiczne. Prace Społecznie Użyteczne Prace społecznie użyteczne, Dofinansowanie wynagrodzeń osób pow. 50 r.ż., Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.
67 217 12 28 15
Agnieszka Ogorzałek
Specjalista ds. programów - stażysta
Bon na zasiedlenie. Koszty Kształcenia ustawicznego (KFS). Przygotowanie Zawodowe Dorosłych. Studia podyplomowe. Stypendium na naukę.
67 217 12 29 15
Aleksandra Mołdrzyk

Organizacja staży, bon stażowy
67 217 12 57 102
Joanna Musiał-Kołda
Specjalista ds. rozwoju zawodowego
Organizacja szkoleń. Koszty egzaminów i licencji. Pożyczki szkoleniowe.
67 217 12 57 102

Realizowane programy i projekty

Imię i nazwisko Telefon Numer pokoju
Marek Dereszkiewicz
Specjalista ds. Programów
67 217 12 18 7A

Referat Ewidencji i Świadczeń

Imię i nazwisko Telefon Numer pokoju
Beata Kurnikowska
Specjalista ds. ewidencji i świadczeń
67 217 12 56 108
Bożena Banach
Specjalista ds. ewidencji i świadczeń
67 217 12 56 108
Longina Szopińska
Specjalista ds. ewidencji i świadczeń
67 217 12 53 107A
Karolina Świątkowska
Referent ds. Ewidencji i Świadczeń
67 217 12 54 107

Referat Finansowo - Księgowy

Imię i nazwisko Telefon Numer pokoju
Dominika Sorowiak-Brzezińska
Główny Księgowy
67 217 12 52 106
Bożena Kawczyn
Starszy Inspektor
67 217 12 52 106
Marcin Paczkowski
Referent
67 217 12 52 106
Grażyna Głyżewska
Starszy Inspektor
67 217 12 51 106A
Mateusz Spychała
Pomoc administracyjna
67 217 12 51 106A

Dział Organizacyjno - Administracyjny

Imię i nazwisko Telefon Numer pokoju
Eugeniusz Panglisch
Kierownik Działu
67 217 12 21 9
Danuta Pielichowska
Inspektor
67 217 12 59 101A
Renata Olejarczyk
Inspektor
67 217 12 58 101
Helena Mashel
Sekretarka
67 263 54 34 103

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę