Książka telefoniczna - Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie


Dyrekcja

Imię i nazwisko Telefon Numer pokoju
Łucja Greczyło
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
67 263 54 34 105
Lucyna Janiak
Z-ca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy
67 263 54 34 104

Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ)

Imię i nazwisko Telefon Numer pokoju
Agnieszka Zasacka
Z-ca Kierownika CAZ
67 217 12 19 7

CAZ - DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

Imię i nazwisko Zakres Telefon Numer pokoju
Anna Charo
Pośrednik pracy
Obsługa bezrobotnych i pracodawców z Miasta i Gminy Okonek oraz Gminy Lipka 67 217 12 11 1
Elżbieta Belka
Pośrednik pracy - stażysta
Obsługa bezrobotnych i pracodawców z Miasta i Gminy Okonek. 67 217 12 12 1
Anna Pisula – Schuelke Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy 67 217 12 14 3
Anna Gwizdała
Pośrednik pracy - stażysta
Obsługa bezrobotnych i pracodawców z Miasta Złotów. 67 217 12 17 6
Dorota Kowalczyk
Pośrednik pracy - stażysta
Obsługa bezrobotnych i pracodawców z Gminy i Miasta Jastrowie oraz Gminy Złotów 67 217 12 22 11
Elżbieta Srebr
Pośrednik pracy
Obsługa bezrobotnych i pracodawców z Gminy i Miasta Jastrowie 67 217 12 22 11
Katarzyna Deręgowska
Pośrednik pracy
Obsługa bezrobotnych i pracodawców z Gminy Złotów 67 217 12 23 12
Monika Baranowska
Pośrednik pracy
Obsługa bezrobotnych i pracodawców z Miasta i Gminy Krajenka oraz Pracodawców
z Gminy Zakrzewo
67 217 12 25 12

CAZ - DZIAŁ INSTRUMENTÓW RYNKU PRACY

Imię i nazwisko Telefon Numer pokoju
Justyna Zdrenka
Specjalista ds. programów - stażysta
Prace interwencyjne, Jednorazowa refundacja kosztów opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne, Roboty publiczne, PSU, Bon zatrudnieniowy, Bon na zasiedlenie
67 217 12 26 14
Michalina Nowak
Specjalista ds. programów - stażysta
Staż, Bon stażowy, Finansowanie studiów podyplomowych, Stypendium na kontynuowanie nauki, Refundacja kosztów opieki and dzieckiem/dziećmi lub osobą zależną
67 217 12 27 14
Jolanta Bąbińska
Specjalista ds. programów - stażysta
Dotacje na podjęcie działalnosci gospodarczej, Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego,  Dofinansowanie wynagrodzeń osób pow. 50 r.ż., Refundacja przez 12 mies. części kosztów  wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnienia bezrobotnych do 30 r.ż.
67 217 12 28 15
Agnieszka Ogorzałek
Specjalista ds. programów - stażysta
Szkolenia bezrobotnych, Finansowanie kosztów egzaminów, Pożyczki na sfinansowanie szkolenia, Realizacja zadań związanych z finansowaniem działań na rzecz kształcenia pracowników i pracodawców w ramach KFS, Przygotowanie zawodowe, Bon szkoleniowy
67 217 12 24 13

CAZ - stanowisko ds. zatrudniania cudzoziemców

Imię i nazwisko Telefon Numer pokoju
Marek Buława
Starszy  Inspektor
67 217 12 13 2

Referat Ewidencji i Świadczeń

Imię i nazwisko Telefon Numer pokoju
Beata Kurnikowska
Specjalista ds. ewidencji i świadczeń
67 217 12 56 108
Bożena Banach
Specjalista ds. ewidencji i świadczeń
67 217 12 56 108
Longina Szopińska
Specjalista ds. ewidencji i świadczeń
67 217 12 53 107A
Karolina Świątkowska
Referent ds. Ewidencji i Świadczeń
67 217 12 54 107

Realizowane programy i projekty

Imię i nazwisko Telefon Numer pokoju
Marek Dereszkiewicz
Specjalista ds. Programów
67 217 12 18 7A

Referat Finansowo - Księgowy

Imię i nazwisko Telefon Numer pokoju
Dominika Sorowiak-Brzezińska
Główny Księgowy
67 217 12 52 106
Barbara Adler
p.o. Głównego Księgowego
67 217 12 52 106
Danuta Pielichowska
Starszy Inspektor
67 217 12 52 106
Marcin Paczkowski
Referent
67 217 12 51 106A
Grażyna Głyżewska
Starszy Inspektor
67 217 12 51 106A
Mateusz Spychała
Referent
67 217 12 51 106A

Dział Organizacyjno - Administracyjny

Imię i nazwisko Telefon Numer pokoju
Eugeniusz Panglisch
Kierownik Działu
67 217 12 21 9
Helena Mashel
Sekretarka
67 263 54 34 103
Karolina Matuszewska
Pomoc administracyjna
67 217 12 58 101

Samodzielne stanowisko ds. kontroli

Imię i nazwisko Telefon Numer pokoju
Henryk Matuszczak
Inspektor
67 217 12 18 7A

Samodzielne stanowisko ds. kadrowych i bezpieczeństwa informacji

Imię i nazwisko Telefon Numer pokoju
Barbara Urban
Starszy Inspektor
67 217 12 59 101A

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę