Książka telefoniczna - Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie


Dyrekcja

Imię i nazwisko Telefon Numer pokoju
Łucja Greczyło
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
67 263 54 34 105
Lucyna Janiak
Z-ca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy
67 263 54 34 104

Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ)

Imię i nazwisko Telefon Numer pokoju
Agnieszka Zasacka
Z-ca Kierownika CAZ
67 217 12 20 8

CAZ - Pośrednictwo Pracy

Imię i nazwisko Zakres Telefon Numer pokoju
Anna Charo
Pośrednik pracy
Obsługa bezrobotnych i pracodawców z Gminy Złotów 67 217 12 11 1
Elżbieta Belka
Pośrednik pracy - stażysta
Obsługa bezrobotnych i pracodawców z Miasta i Gminy Okonek oraz
z Gminy Tarnówka
67 217 12 12 1
       
Karolina Begger
Pośrednik pracy - stażysta
Obsługa bezrobotnych i pracodawców z Miasta Złotów oraz
z Miasta i Gminy Krajenka
67 217 12 17 6
       
       
Katarzyna Deręgowska
Pośrednik pracy
Obsługa bezrobotnych i pracodawców z Gminy Złotów oraz Miasta i Gminy Jastrowie 67 217 12 23 12
Izabella Chuchrak
Pośrednik pracy - stażysta
Obsługa bezrobotnych i pracodawców z Miasta i Gminy Jastrowie oraz
z Gminy Lipka
i Gminy Zakrzewo
67 217 12 23 12

CAZ - Poradnictwo zawodowe

Imię i nazwisko Zakres Telefon Numer pokoju
Klaudia Siekańska
Doradca zawodowy - stażysta
Poradnictwo zawodowe
wszystkie gminy z terenu
Powiatu złotowskiego
67 217 12 16 5

CAZ - Usługi i Instrumenty rynku pracy

Imię i nazwisko Telefon Numer pokoju
Agnieszka Ogorzałek
Specjalista ds. programów
Szkolenia bezrobotnych, Finansowanie kosztów egzaminów, Pożyczki na sfinansowanie szkolenia, Realizacja zadań związanych z finansowaniem działań na rzecz kształcenia pracowników i pracodawców w ramach KFS, Przygotowanie zawodowe, Bon szkoleniowy
67 217 12 24 13
Michalina Nowak
Specjalista ds. programów - stażysta
Staż, Bon stażowy, Finansowanie studiów podyplomowych, Stypendium na kontynuowanie nauki, Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem/dziećmi lub osobą zależną
67 217 12 27 13
Justyna Zdrenka
Specjalista ds. programów
Prace interwencyjne, Jednorazowa refundacja kosztów opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne, Roboty publiczne, PSU, Bon zatrudnieniowy, Bon na zasiedlenie
67 217 12 26 14
Jolanta Bąbińska
Specjalista ds. programów - stażysta
Dotacje na podjęcie działalnosci gospodarczej, Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego,  Dofinansowanie wynagrodzeń osób pow. 50 r.ż., Refundacja przez 12 mies. części kosztów  wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnienia bezrobotnych do 30 r.ż.
67 217 12 28 15
Karolina Turuk
Specjalista ds. programów
   

CAZ - stanowisko ds. zatrudniania cudzoziemców

Imię i nazwisko Telefon Numer pokoju
Anna Gwizdała
Pośrednik pracy - stażysta
67 217 12 13 2

Dział Ewidencji i Świadczeń

Imię i nazwisko Telefon Numer pokoju
Beata Kurnikowska
Specjalista ds. ewidencji i świadczeń
67 217 12 56 108
Katarzyna Linek
Referent ds. ewidencji i świadczeń
67 217 12 56 108
Bożena Banach
Specjalista ds. ewidencji i świadczeń
67 217 12 54 107
Karolina Świątkowska
Referent ds. Ewidencji i Świadczeń
67 217 12 54 107
Joanna Górzna
Referent ds. Ewidencji i Świadczeń
67 217 12 53 107A
Anna Pisula - Schuelke
Specjalista ds. rejestracji
Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy
67 217 12 14 3

Samodzielne stanowisko ds. programów

Imię i nazwisko Telefon Numer pokoju
Marek Dereszkiewicz
Specjalista ds. Programów

Łukasz Kulwicki
Specjalista ds. Programów
67 217 12 19


67 217 12 19
7


7

Referat Finansowo - Księgowy

Imię i nazwisko Telefon Numer pokoju
Dominika Sorowiak-Brzezińska
Główny Księgowy
67 217 12 52 106
Danuta Pielichowska
Starszy Inspektor
67 217 12 52 106
Marcin Paczkowski
Referent
67 217 12 51 106A
Mateusz Spychała
Referent
67 217 12 51 106A

Dział Organizacyjno - Administracyjny

Imię i nazwisko Telefon Numer pokoju
Eugeniusz Panglisch
Kierownik Działu
67 217 12 21 9
Sandra Tuschik
Obsługa sekretariatu
67 263 54 34 103
Karolina Matuszewska
Zamówienia publiczne
67 217 12 58 101

Samodzielne stanowisko ds. kontroli

Imię i nazwisko Telefon Numer pokoju
Henryk Matuszczak
Inspektor
67 217 12 18 7A

Samodzielne stanowisko ds. kadrowych i bezpieczeństwa informacji

Imię i nazwisko Telefon Numer pokoju
Barbara Urban
Starszy Inspektor
67 217 12 59 101A

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę