Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie


5,7%Stopa bezrobocia
w kraju

3,1%Stopa bezrobocia
w Wielkopolsce

6,6%Stopa bezrobocia
w powiecie złotowskimStan w końcu października 2018 r.

 

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.481,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Zdjęcie budynku PUP w Złotowie 

Powiatowy Urząd Pracy
w Złotowie


77-400 Złotów, ul. Kolejowa 11


tel: 67 263-54-34,
     67 263-54-33
fax: 67 263-27-79

e-mailpozl@praca.gov.pl

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę