Galeria zdjęć - Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie


Stwórz sobie miejsce pracy

W dniu 21 października 2019 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Złotowie odbyło się spotkanie dla 27 osób bezrobotnych, planujących rozpoczęcie jednoosobowej działalności gospodarczej pod nazwą: „Stwórz sobie miejsce pracy", w ramach Europejskich Dni Pracodawców 2019.


Uczestnicy spotkania zostali zapoznani z podstawowymi informacjami z zakresu prawa podatkowego, ubezpieczeń społecznych oraz zasad przyznawania dotacji na rozpoczęcie jednoosobowej działalności gospodarczej.

Spotkanie poprowadzili przedstawiciele Urzędu Skarbowego w Złotowie, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Złotowie oraz specjalista ds. programów PUP w Złotowie.

Powiatowy Urząd Pracy obserwując zainteresowanie zrealizowanymi dotychczas spotkaniami oraz biorąc pod uwagę potrzeby osób bezrobotnych, planuje w przyszłości przeprowadzić kolejne warsztaty z zakresu rozpoczęcia jednoosobowej działalności gospodarczej. Osoby zainteresowane przyszłym uczestnictwem w spotkaniu prosi się o informowanie pośredników pracy.
 

Odznaczenia Prezydenta RP

Kolejny raz w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu odznaczenia nadane przez Prezydenta RP otrzymali pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie.
W dniu 07 października 2019r. Medale za Długoletnią Służbę otrzymali:

Złoty:
 1. Lucyna Janiak – Z-ca Dyrektora PUP,
 2. Teresa Wiśniewska – Kierownik Działu Ewidencji i Świadczeń
 3. Danuta Pielichowska – Inspektor
 4. Elżbieta Belka – Pośrednik pracy – stażysta
Srebrny:
 1. Jolanta Bąbińska – Specjalista ds. programów – stażysta
 2. Barbara Urban – Starszy inspektor
Brązowy:
 1. Eugeniusz Panglisch – Kierownik Działu Organizacyjno – Administracyjnego
 2. Agnieszka Ogorzałek – Specjalista ds. rozwoju zawodowego

SPOTKANIE "ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI"

W DNIU 6 LUTEGO 2019 ROKU
W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ZŁOTOWIE
odbyło się spotkanie 17 osób bezrobotnych planujących rozpoczęcie jednoosobowej działalności gospodarczej pt.: ,,ABC rozpoczęcia jednoosobowej działalności gospodarczej".

 

 Uczestnicy spotkania uzyskali informacje z zakresu:

 • prawa podatkowego,
 • ubezpieczeń społecznych,
 • zasad przyznawania dotacji na rozpoczęcie jednoosobowej działalności gospodarczej w PUP w Złotowie,
 • instytucji działajacych na terenie Północnej Wielkopolski, które wspierają początkujących przedsiębiorców.

Zajęcia poprowadziły przedstawicielki:
 • Urzędu Skarbowego w Złotowie,
 • Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oddział w Złotowie,
 • specjalista ds. programów PUP w Złotowie.
Podczas spotkania odbyła się również rozmowa doradcza z doradcą zawodowym mająca na celu omówienie podstawowych cech i kompetencji potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej. Każdemu uczestnikowi umożliwiono określenie predyspozycji poprzez test badający zawodowe predyspozycje przedsiębiorcze.

Powiatowy Urząd Pracy obserwując zainteresowanie minionym spotkaniem oraz biorąc pod uwagę zgłaszane potrzeby osób bezrobotnych, planuje przeprowadzić kolejne warsztaty z zakresu rozpoczęcia jednoosobowej działalności gospodarczej. Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o kontakt z pośrednikami pracy.


 

27.04.2018 Konferencja "Zatrudnianie cudzoziemców w świtle obowiązujących przepisów i zmian wprowadzonych w 2018 r."

Dnia 27 kwietnia 2018r. odbyła się konferencja na temat; „Zatrudnienie cudzoziemców w świetle obowiązujących przepisów i zmian wprowadzonych w 2018r." zorganizowana przez Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie.

Podczas spotkania pracodawcy uzyskali niezbędne informacje na temat legalnego zatrudniania cudzoziemców. Omówiono zasady zatrudniania cudzoziemców na podstawie zezwolenia na pracę sezonową oraz oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.
Pan Andrzej Soboń – Zastępca Dyrektora Spraw Cudzoziemców Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu przedstawił zasady oraz warunki ubiegania się o zezwolenie na pracę.
Kontrola legalności zatrudnienia zaprezentowana została przez funkcjonariuszy Straży Granicznej Poznań – Ławica a także przez Inspektora Państwowej Inspekcji Pracy Pana Piotra Kuligowskiego.
Opodatkowanie obcokrajowców zatrudnionych w Polsce omówione zostało przez eksperta skarbowego Urzędu Skarbowego w Złotowie Panią Beatę Grochowską.
Konferencja zakończyła się dyskusją na temat omówionych zagadnień.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konferencji.

SPOTKANIE DLA OSÓB PLANUJĄCYCH ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

W DNIU 12 CZERWCA 2017 ROKU
W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ZŁOTOWIE
ODBYŁO SIĘ SPOTKANIE DLA OSÓB PLANUJĄCYCH ROZPOCZĘCIE PROWADZENIA WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.

 
UCZESTNICY SPOTKANIA UZYSKALI INFORMACJE

 • JAK ZDOBYĆ PIENIĄDZE NA WŁASNĄ DZIAŁALNOŚĆ
 • JAK ŁATWO WYPEŁNIĆ WNIOSEK
 • JAK PRZYSPIESZYĆ OTRZYMANIE PIENIĘDZY
 • JAKIE MA PRAWA I OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCA W URZĘDZIE SKARBOWYM I W ZAKŁADZIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
SPOTKANIE ODBYŁO SIĘ Z UDZIAŁEM
 • PRACOWNIKA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ZŁOTOWIE
 • PRACOWNIKA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH INSPEKTORAT W ZŁOTOWIE
 • PRACOWNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W ZŁOTOWIE

Spotkanie zorganizowane dla uczniów Gimnazjum nr 2 w Złotowie - 6 - 7 kwietnia 2017 r.

Dnia 06 oraz 07 kwietnia 2017 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Złotowie odbyło się spotkanie zorganizowane dla uczniów Gimnazjum nr 2 im. Ludzi spod Znaku Rodła w Złotowie.
 

Zajęcia na temat planowania ścieżki edukacyjno – zawodowej, zawodów deficytowych i nadwyżkowych, obecnej sytuacji na rynku pracy, oczekiwań pracodawców wobec kandydatów do pracy, zasad sporządzania dokumentów aplikacyjnych, zasad skutecznej autoprezentacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz usług i instrumentów rynku pracy poprowadziła pani Karolina Wiczkowska – doradca zawodowy.

Spotkanie zorganizowane dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Krajence - 02 marca 2017 r.

Dnia 02 marca 2017 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Złotowie odbyło się spotkanie zorganizowane dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Krajence.

Zajęcia na temat planowania ścieżki edukacyjno – zawodowej, zawodów deficytowych i nadwyżkowych, obecnej sytuacji na rynku pracy, oczekiwań pracodawców wobec kandydatów do pracy, usług i instrumentów rynku pracy poprowadziła pani Karolina Wiczkowska – doradca zawodowy.

VI Subregionalne Targi Pracy i Kariery

Dzień SZTUKI Euro Eco Festiwal 2016

Złotowski Tydzień Przedsiębiorczości 21-24 czerwca 2016 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie zorganizował w dniach 21 – 24 czerwca 2016r. Złotowski Tydzień Przedsiębiorczości. Celem organizowanego przedsięwzięcia była promocja przedsiębiorczości wśród mieszkańców powiatu złotowskiego. Partnerami Tygodnia Przedsiębiorczości byli: Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, prowadząca Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile oraz Lokalna Grupa Działania „Krajna Złotowska" w Złotowie.

Europejski Dzień Pracy On-line Polska 2015r.

Promocja usług Urzędu Pracy - Euro Eco Festiwal 2015

Wyróżnienie Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysz

Europejskie Dni Pracy - Poznań 2014

Targi Pracy - Piła 2014

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę