NR konta - zezwolenia na prace - Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie


Nr konta - zezwolenia na pracę

Na podstawie Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017r. w sprawie wysokości wpłat dokonywanych w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową oraz złożeniem oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

należy dokonywać wpłat w wysokości:
  • 30,00 zł za złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca lub przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca 

  • 100,00 zł w celu dokonania wpisu w ewidencji oświadczeń, oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

na numer konta bankowego

21  8941  0006  0022  5751  2000  0090
Spółdzielczy Bank Ludowy w Złotowie

 

Wpłata dokonywana jest na:
Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie       
Ul. Kolejowa 11
77-400 Złotów
w tytule: oświadczenie – imię i nazwisko cudzoziemca

lub zezwolenie – imię i nazwisko cudzoziemca

lub przedłużenie zezwolenia – imię i nazwisko cudzoziemca


Wpłaty dokonuje się na konkretnego cudzoziemca.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę