Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie


Aktualności

Powrót

Szkolenie - Sprzedawca

5,1%Stopa bezrobocia
w kraju

2,8%Stopa bezrobocia
w Wielkopolsce

5,0%Stopa bezrobocia
w powiecie złotowskimStan w końcu września 2019 r.

 

Statystyki i analiza
  • 861,40 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.033,70 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 430,70 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 29.035,44 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Zdjęcie budynku PUP w Złotowie 

Powiatowy Urząd Pracy
w Złotowie


77-400 Złotów, ul. Kolejowa 11


tel: 67 263-54-34,
     67 263-54-33
fax: 67 263-27-79

e-mailpozl@praca.gov.pl


 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę