Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie


Logo tarcza

Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie realizuje rządowe wsparcie w ramach Tarczy Antykryzysowej na OCHRONĘ MIEJSC PRACY

Udzielone wsparcie Liczba wniosków rozpatrzonych pozytywnie liczba pracowników ujęta we wnioskach rozp. pozytywnie Kwota
w PLN
Pożyczki dla mikroprzedsiębiorców 2696 nie dotyczy 13 456 290,00
Pożyczki dla organizacji pozarządowych 15 nie dotyczy 55 200,00
Dofinansowanie do wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników 272 2009 6 550 898,23
Dofinansowanie do kosztów prowadzenia działalności gospodarczej 383 nie dotyczy 2 019 680,00
Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników kościelnych osób prawnych oraz ich jednostek organizacyjnych 0 0 0
Dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenie społeczne dla organizacji pozarządowych 7 62 97 311,79

Stan na dzień: 31 lipca 2020 r.
Tarcza antykryzysowej i MRPiPS

Aktualności

Powrót

Pracodawco skorzystaj z obniżenia kosztów zatrudnienia

6,0%Stopa bezrobocia
w kraju

3,6%Stopa bezrobocia
w Wielkopolsce

6,1%Stopa bezrobocia
w powiecie złotowskimStan w końcu maja 2020 r.

 

Statystyki i analiza
  • 881,30 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.057,60 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 440,70 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 31.988,82 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Zdjęcie budynku PUP w Złotowie 

Powiatowy Urząd Pracy
w Złotowie


77-400 Złotów
ul. Kolejowa 11


tel: 67 263-54-34,
     67 263-54-33
fax: 67 263-27-79

e-mailpozl@praca.gov.pl


 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę