Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie


Aktualności

Powrót

Ocena kompetencji cyfrowych osób młodych do 30 roku życia

4,9%Stopa bezrobocia
w kraju

2,7%Stopa bezrobocia
w Wielkopolsce

4,5%Stopa bezrobocia
w powiecie złotowskimStan w końcu lipca 2022r. https://stat.gov.pl
Statystyki i analiza

  • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 42.034,56 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Zdjęcie budynku PUP w Złotowie 

Powiatowy Urząd Pracy
w Złotowie


77-400 Złotów
ul. Kolejowa 11


tel: 67 263-54-34,
     67 263-54-33
fax: 67 263-27-79

e-mailpozl@praca.gov.pl


 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę