Harmonogram wypłaty świadczeń - Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie


Harmonogram wypłaty świadczeń

Harmonogram wypłat zasiłków dla bezrobotnych, stypendiów, dodatków aktywizacyjnych,
w gudniu 2021 r.

Gmina

Miejsce wypłaty

Termin

Miasto Złotów

Spółdzielczy Bank Ludowy
w Złotowie, Aleja Piasta 46
w godz.  900 - 14
00

14.12.2021

Miasto i Gmina Jastrowie

Bank Spółdzielczy w Jastrowiu
ul. Poznańska 53
w godz.  900 - 1400

14.12.2021

Miasto i Gmina Okonek

Spółdzielczy Bank Ludowy
w Złotowie oddział w Okonku
w godz. 815 - 1530

14.12.2021

Miasto i Gmina Krajenka

Spółdzielczy Bank Ludowy
w Złotowie oddział w Krajence
w godz. 815 - 1500

14.12.2021

Gmina Lipka

Bank Spółdzielczy w Lipce
w godz. 800 – 1515

14.12.2021

Gmina Tarnówka

Spółdzielczy Bank Ludowy
w Złotowie
Punkt Kasowy w Tarnówce
w godz. 815 – 1330

14.12.2021

Gmina Zakrzewo

Spółdzielczy Bank Ludowy
w Złotowie, ul. Dworzaczka 4
w godz.  1000 - 17
00

14.12.2021

Gmina Złotów

Spółdzielczy Bank Ludowy
w Złotowie, ul. Dworzaczka 4
w godz.  1000 - 17
00

14.12.2021Uwaga

Informujemy, że wypłata zasiłków dla bezrobotnych, stypendiów i dodatków aktywizacyjnych z poszczególnych miejscowości odbywać się będzie tylko w dniu wyznaczonym w powyższym harmonogramie.

Niepobrane w terminie świadczenia będą wypłacane po uprzednim uzgodnieniu terminu wypłaty z tutejszym Urzędem.

Świadczenie wypłaca sie osobiście bezrobotnemu po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość.
 
Informujemy, że roszczenia do należnych a nie pobranych kwot zasiłków dla bezrobotnych i innych świadczeń finansowanych z Funduszu Pracy ulegają przedawnieniu z upływem 6 miesięcy od dnia postawienia ich do dyspozycji po raz pierwszy.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę