Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie


Rynek pracy

  • 1.304,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.565,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 652,10 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 40.400,94 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

4,9%Stopa bezrobocia
w kraju

2,7%Stopa bezrobocia
w Wielkopolsce

4,5%Stopa bezrobocia
w powiecie złotowskimStan w końcu lipca 2022r. https://stat.gov.pl
Statystyki i analiza

Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.
Podstawowe Informacje o projektach POWER I WRPO

  Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie realizuje obecnie dwa programy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Są to: PO WER – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (2014 - 2020) WRPO – Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny (2014 – 2020)     Program  PO WER ...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę