Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie


Rynek pracy

  • 1.200,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.440,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 600,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 32.747,88 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

6,5%Stopa bezrobocia
w kraju

4,0%Stopa bezrobocia
w Wielkopolsce

6,1%Stopa bezrobocia
w powiecie złotowskimStan w końcu lutego 2021 r.

 

Statystyki i analiza
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.
Podstawowe Informacje o projektach POWER I WRPO

  Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie realizuje obecnie dwa programy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Są to: PO WER – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (2014 - 2020) WRPO – Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny (2014 – 2020)     Program  PO WER ...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę