Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój POWER 2014 -2020 - Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie


Informacje o projekcie

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER IV). Okres realizacji od 01 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2019 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie przystąpił do realizacji projektu pozakonkursowego „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie złotowskim (IV)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę