Informacje o programie - Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie


Projekty w trakcie realizacji

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER V). Okres realizacji od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. - REALIZOWANY

Informujemy, że Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie przystąpił do realizacji projektu pozakonkursowego „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie złotowskim (V) " współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja...

Projekty zakończone

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER IV). Okres realizacji od 01 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2019 r.- ZAKOŃCZONY

Informujemy, że Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie przystąpił do realizacji projektu pozakonkursowego „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie złotowskim (IV)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu...

EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (III). Okres realizacji od 01 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. - ZAKOŃCZONY

EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie złotowskim (III)" PO WER (PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ).   Na terenie powiatu złotowskiego w okresie 01.01.2017- 30.06.2018, Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie  realizował projekt...

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER III). Okres realizacji od 01 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2018 r.- ZAKOŃCZONY

  Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie realizuje projekt w ramach  PO WER  (Program Operacyjny Wiedza Edukacja rozwój 2014- 2020).   Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (2014-...

EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (II). Okres realizacji do 30 czerwca 2017 r.- ZAKOŃCZONY

EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie złotowskim (II)" PO WER (PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ).   Na terenie powiatu złotowskiego w okresie 01.01.2016- 30.06.2017, Powiatowy Urząd Pracy w Zlotowie realizował projekt...

EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER 2014- 2020: I ). Okres realizacji do 30 czerwca 2016 r.- ZAKOŃCZONY

  EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU PO WER (PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ) PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTOWIE ZA 2015 ROK. Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie w 2015 roku realizował projekt w ramach PO WER  (2014- 2020).   Na terenie powiatu złotowskiego w 2015 roku realizowany był...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę