Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie


Rynek pracy

  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 26.121,30 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

7,4%Stopa bezrobocia
w kraju

4,4%Stopa bezrobocia
w Wielkopolsce

9,2%Stopa bezrobocia
w powiecie złotowskimStan w końcu maja 2017 r.

 

Statystyki i analiza
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę