Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie


Programy EFS

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER III). Okres realizacji od 01 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2018 r.

  Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie realizuje projekt w ramach  PO WER  (Program Operacyjny Wiedza Edukacja rozwój 2014- 2020).   Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (2014-...

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014- 2020 (WRPO IV ). Okres realizacji od 01 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2019 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie informuje, że przystąpił do realizacji projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 , Oś Priorytetowa 6. Rynek pracy, Działanie 6.1 - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę