Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie


Programy EFS

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014- 2020 (WRPO IV ). Okres realizacji od 01 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2019 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie informuje, że przystąpił do realizacji projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 , Oś Priorytetowa 6. Rynek pracy, Działanie 6.1 - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących...

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014- 2020 (WRPO III ). Okres realizacji od 01 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2018 r.

  Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie realizuje projekt w ramach WRPO 2014-2020 (Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014- 2020) . Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020,...

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER IV). Okres realizacji od 01 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2019 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie przystąpił do realizacji projektu pozakonkursowego „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie złotowskim (IV)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi...

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER III). Okres realizacji od 01 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2018 r.

  Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie realizuje projekt w ramach  PO WER  (Program Operacyjny Wiedza Edukacja rozwój 2014- 2020).   Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (2014-...

EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (II). Okres realizacji do 30 czerwca 2017 r.

EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie złotowskim (II)" PO WER (PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ).   Na terenie powiatu złotowskiego w okresie 01.01.2016- 30.06.2017, Powiatowy Urząd Pracy w Zlotowie realizował projekt...

EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER 2014- 2020: I ). Okres realizacji do 30 czerwca 2016 r.

  EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU PO WER (PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ) PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTOWIE ZA 2015 ROK. Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie w 2015 roku realizował projekt w ramach PO WER  (2014- 2020).   Na terenie powiatu złotowskiego w 2015 roku realizowany był...

EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU- Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014- 2020 (II). Okres realizacji do 30 czerwca 2017 r.

    EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU pn. „ Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie złotowskim (II)" WRPO (WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY 2014-2020)   Na terenie powiatu złotowskiego w okresie 01.01.2016- 30.06.2017, Powiatowy Urząd Pracy w...

EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU- Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014- 2020 (I). Okres realizacji od 01 sierpnia 2015 r. do 30 czerwca 2016 r..

EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU WRPO (WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY 2014-2020) PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTOWIE ZA OKRES 01.08.2015- 30.06.2016   Na terenie powiatu złotowskiego w okresie 01.08.2015- 30.06.2016 realizowany był projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę