Książka telefoniczna - Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie


Dyrekcja

Imię i nazwisko Telefon Numer pokoju
Łucja Greczyło
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
67 263 54 34 105
Lucyna Janiak
Z-ca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy
Kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ)
67 263 54 34 104

Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ)

Imię i nazwisko Telefon Numer pokoju
Agnieszka Zasacka
Z-ca Kierownika Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ)
67 217 12 20 8

CAZ - Pośrednictwo Pracy

Imię i nazwisko Zakres Telefon Numer pokoju
Elżbieta Srebr
Pośrednik pracy - stażysta
Obsługa bezrobotnych i pracodawców z Miasta Złotów oraz z Miasta i Gminy Krajneka 67 217 12 10 6
Anna Charo
Pośrednik pracy
Obsługa bezrobotnych i pracodawców z Miasta i Gminy Lipka oraz z Gminy Złotów 67 217 12 22 7
Elżbieta Belka
Pośrednik pracy - stażysta
Obsługa bezrobotnych i pracodawców z Miasta i Gminy Okonek oraz
z Gminy Tarnówka oraz z gminy Zakrzewo
67 217 12 12 11
Izabella Chuchrak
Pośrednik pracy
Obsługa bezrobotnych i pracodawców
z Miasta i Gminy Jastrowie
67 217 12 25 12
       

CAZ - Usługi i Instrumenty rynku pracy

Imię i nazwisko Telefon Numer pokoju
Agnieszka Ogorzałek
Specjalista ds. rozwoju zawodowego
Szkolenia bezrobotnych, Bon szkoleniowy
67 217 12 24 13
Żaneta Kląskała
Referent
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną, algorytm szkoleniowy, przygotowanie zawodowe dorosłych, stypendium na kontynuowanie nauki, zwrot kosztów dojazdu na szkolenia, przygotowanie zawodowe dorosłych
67 217 12 29 13
Justyna Trela
Specjalista ds. programów
Refundacja kosztów doposażenia/wyposażenia stanowiska, Jednorazowa refundacja kosztów opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne, Roboty publiczne, Prace społecznie użyteczne
67 217 12 26 14
Karolina Turuk
Specjalista ds. programów
Bon na zasiedlenie, Bon zatrudnieniowy, Realizacja zadań związanych z finansowaniem działań na rzecz kształcenia pracowników i pracodawców w ramach KFS
67 217 12 26 14
Jolanta Bąbińska
Specjalista ds. programów - stażysta
Dotacje na podjęcie działalnosci gospodarczej, Prace interwencyjne,  Dofinansowanie wynagrodzeń osób pow. 50 r.ż., Refundacja przez 12 mies. części kosztów  wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnienia bezrobotnych do 30 r.ż., Dofinansowania wynagrodzenia za bezrobotnego 50+
67 217 12 28 15
Michalina Nowak
Specjalista ds. programów - stażysta
Staż, Bon stażowy, Finansowanie studiów podyplomowych, świadczenie aktywizacyjne
67 217 12 27 15

CAZ - stanowisko ds. zatrudniania cudzoziemców

Imię i nazwisko Telefon Numer pokoju
Anna Gwizdała
Inspektor
67 217 12 13 1

Dział Ewidencji i Świadczeń

Imię i nazwisko Telefon Numer pokoju
Teresa Wiśniewska
Kierownik Działu Ewidencji i Świadczeń
67 263 12 57 102
Beata Kurnikowska
Specjalista ds. ewidencji i świadczeń
67 217 12 56 108
Bożena Banach
Specjalista ds. ewidencji i świadczeń
67 217 12 54 107
Karolina Świątkowska
Referent ds. Ewidencji i Świadczeń
67 217 12 54 107
     
Anna Pisula - Schuelke
Specjalista ds. rejestracji
Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy
67 217 12 14 3

Stanowisko ds. programów

Imię i nazwisko Telefon Numer pokoju
Marek Dereszkiewicz
Specjalista ds. Programów

 
67 217 12 19


 
1


 

Referat Finansowo - Księgowy

Imię i nazwisko Telefon Numer pokoju
Dominika Sorowiak-Brzezińska
Główny Księgowy
67 217 12 52 106
Danuta Pielichowska
Starszy Inspektor
67 217 12 52 106
Marcin Paczkowski
Referent
67 217 12 51 106A
Mateusz Spychała
Inspektor
67 217 12 51 106A

Dział Organizacyjno - Administracyjny

Imię i nazwisko Telefon Numer pokoju
Eugeniusz Panglisch
Kierownik Działu OA
67 217 12 21 9
Danuta Mrozińska
Sekretarka
67 263 54 34 103
Karolina Matuszewska
Referent (Zamówienia publiczne)
67 217 12 58 101

Samodzielne stanowisko ds. kontroli

Imię i nazwisko Telefon Numer pokoju
Henryk Matuszczak
Inspektor
67 217 12 18 7A

Samodzielne stanowisko ds. kadrowych i bezpieczeństwa informacji

Imię i nazwisko Telefon Numer pokoju
Barbara Urban
Starszy Inspektor,
Inspektor Ochrony Danych
67 217 12 59 101A

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę