Książka telefoniczna - Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie


Dyrekcja

Imię i nazwisko Telefon Numer pokoju
Justyna Falkowska-Wrzeszcz
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
67 263 54 34 105
Lucyna Janiak
Z-ca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy
Kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ)
67 263 54 34 102

Pion działań aktywizujących: Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ) - Usługi Rynku Pracy

Imię i nazwisko Zakres Telefon Numer pokoju
Agnieszka Zasacka
Doradca zawodowy
Poradnictwo zawodowe 67 217 12 14 4
Małgorzata Kilijańska
Pośrednik pracy
Obsługa bezrobotnych i pracodawców z Miasta Złotów 67 217 12 10 6
Izabella Chuchrak
Pośrednik pracy
Obsługa bezrobotnych i pracodawców
z Miasta i Gminy Jastrowie oraz z Gminy Tarnówka
67 217 12 25 7
Elżbieta Belka
Pośrednik pracy
Obsługa bezrobotnych i pracodawców z Miasta i Gminy Okonek, z Miasta i Gminy Krajenka oraz Gminy Zakrzewo 67 217 12 12 8
Elżbieta Srebr
Pośrednik pracy
Obsługa bezrobotnych i pracodawców z  Gminy Złotów oraz z Gminy Lipka 67 217 12 17 9
Agnieszka Ogorzałek
Specjalista ds. rozwoju zawodowego
Szkolenia bezrobotnych, Zwrot kosztów dojazdu na szkolenia, Krajowy Fundusz Szkoleniowy KFS, Bon szkoleniowy, Przygotowanie zawodowe dorosłych, Studia podyplomowe 67 217 12 24 13

Pion działań aktywizujących: Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ) - Instrumenty Rynku Pracy

Telefon Telefon
Justyna Trela
Specjalista ds. programów
Refundacja kosztów doposażenia/wyposażenia stanowiska, Jednorazowa refundacja kosztów opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne, Roboty publiczne, Prace społecznie użyteczne, Dofinansowanie wynagrodzenia dla bezrobotnych 50+
67 217 12 26 14
Karolina Turuk
Specjalista ds. programów
Staże, Bon na zasiedlenie, Bon zatrudnieniowy, Stypendium na kontynuowanie nauki, Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną.
67 217 12 27 14
Jolanta Bąbińska
Specjalista ds. aktywizacji zawodowej
Dotacje na podjęcie działalnosci gospodarczej, Prace interwencyjne.
67 217 12 28 15
Barbara Urban
Specjalista ds. programów
Stanowisko ds. Programów
67 217 12 22 11

Pion działań informacyjno - ewidencyjnych: Referat Ewidencji, Świadczeń i Informacji

Imię i nazwisko Telefon Numer pokoju
Beata Kurnikowska
Specjalista ds. ewidencji i świadczeń
67 217 12 56 108
Danuta Mrozińska
Pomoc administracyjna
67 217 12 53 107A
Bożena Banach
Specjalista ds. ewidencji i świadczeń
67 217 12 54 107
Anna Pisula - Schuelke
Specjalista ds. rejestracji
Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy
67 217 12 14 1
Kamila Brzykcy
Pomoc administracyjna
67 263 54 34 Składnica akt

Pion Finansowo - Kadrowy

Imię i nazwisko Telefon Numer pokoju
Dominika Sorowiak-Brzezińska
Główny Księgowy
67 217 12 52 106
Danuta Pielichowska
Inspektor
67 217 12 59 101A
Marcin Paczkowski
Inspektor
67 217 12 51 106A
Mateusz Spychała
Inspektor
67 217 12 51 106A
Karolina Matuszewska
Inspektor
67 217 12 58 101

Pion działań wspomagających

Imię i nazwisko Telefon Numer pokoju
Julia Karolak
Pomoc administracyjna
67 263 54 34 103
Eugeniusz Panglisch
Starszy Informatyk
Stanowisko ds. informatyki
67 217 12 21 7A
Anna Gwizdała
Inspektor
Stanowisko ds. obsługi cudzoziemców
67 217 12 13 12
Piotr Jackowski
Pomoc administracyjna
67 217 12 19 7A

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę