Książka telefoniczna - Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie


Dyrekcja

Imię i nazwisko Telefon Numer pokoju
Justyna Falkowska-Wrzeszcz
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
67 263 54 34 105
Lucyna Janiak
Z-ca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy
Kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ)
67 263 54 34 104

Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ) - Poradnictwo zawodowe

Imię i nazwisko Telefon Numer pokoju
Agnieszka Zasacka
Doradca zawodowy
67 217 12 15 4

CAZ - Pośrednictwo Pracy

Imię i nazwisko Zakres Telefon Numer pokoju
Elżbieta Srebr
Pośrednik pracy
Obsługa bezrobotnych i pracodawców z Miasta Złotów oraz z Gminy Zakrzewo 67 217 12 17 6
Izabela Tomke
Pośrednik pracy
Obsługa bezrobotnych i pracodawców z Miasta Złotów oraz z Gminy Lipka 67 217 12 10 6
Elżbieta Belka
Pośrednik pracy - stażysta
Obsługa bezrobotnych i pracodawców z Miasta i Gminy Okonek oraz z Miasta i Gminy Krajenka 67 217 12 12 8
Julia Karolak
Pośrednik pracy - stażysta
Obsługa bezrobotnych i pracodawców z  Gminy Złotów oraz z Gminy Tarnówka 67 217 12 11 9
Izabella Chuchrak
Pośrednik pracy
Obsługa bezrobotnych i pracodawców
z Miasta i Gminy Jastrowie
67 217 12 25 7

CAZ - Usługi i Instrumenty rynku pracy

Telefon Numer pokoju
Agnieszka Ogorzałek
Specjalista ds. rozwoju zawodowego
Szkolenia bezrobotnych, Bon szkoleniowy
67 217 12 24 13
Żaneta Kląskała
Referent
Staż, Bon stażowy,
67 217 12 29 13
Justyna Trela
Specjalista ds. programów
Refundacja kosztów doposażenia/wyposażenia stanowiska, Jednorazowa refundacja kosztów opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne, Roboty publiczne, Prace społecznie użyteczne
67 217 12 26 14
Karolina Turuk
Specjalista ds. programów
Bon na zasiedlenie, Bon zatrudnieniowy, Realizacja zadań związanych z finansowaniem działań na rzecz kształcenia pracowników i pracodawców w ramach KFS
67 217 12 26 14
Jolanta Bąbińska
Specjalista ds. aktywizacji zawodowej
Dotacje na podjęcie działalnosci gospodarczej, Prace interwencyjne,  Dofinansowanie wynagrodzeń osób pow. 50 r.ż., Refundacja przez 12 mies. części kosztów  wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnienia bezrobotnych do 30 r.ż., Dofinansowania wynagrodzenia za bezrobotnego 50+
67 217 12 28 15

CAZ - stanowisko ds. zatrudniania cudzoziemców

Imię i nazwisko Telefon Numer pokoju
Anna Gwizdała
Inspektor
67 217 12 13 12

CAZ - Stanowisko ds. programów

Imię i nazwisko Telefon Numer pokoju
Henryk Matuszczak
Specjalista ds. Programów

 
67 217 12 18


 
2


 

Dział Ewidencji i Świadczeń

Imię i nazwisko Telefon Numer pokoju
Teresa Wiśniewska
Kierownik Działu Ewidencji i Świadczeń
67 217 12 57 102
Beata Kurnikowska
Specjalista ds. ewidencji i świadczeń
67 217 12 56 108
Danuta Mrozińska
Pomoc administracyjna
67 217 12 53 107A
Bożena Banach
Specjalista ds. ewidencji i świadczeń
67 217 12 54 107
Anna Pisula - Schuelke
Specjalista ds. rejestracji
Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy
67 217 12 14 1
Klaudia Kloskowska
Referent ds. ewidencji i świadczeń
67 217 12 14 1
Kamila Brzykcy
Pomoc administracyjna
67 263 54 34 Składnica akt

Referat Finansowo - Księgowy

Imię i nazwisko Telefon Numer pokoju
Dominika Sorowiak-Brzezińska
Główny Księgowy
67 217 12 52 106
Danuta Pielichowska
Starszy Inspektor
67 217 12 52 106
Marcin Paczkowski
Referent
67 217 12 51 106A
Mateusz Spychała
Inspektor
67 217 12 51 106A

Dział Organizacyjno - Administracyjny

Imię i nazwisko Telefon Numer pokoju
Amanda Męcik
Pomoc administracyjna
67 263 54 34 103
Karolina Matuszewska
Referent (Kadry, Zamówienia publiczne)
67 217 12 58 101

Samodzielne stanowisko ds. ochrony danych i kontroli

Imię i nazwisko Telefon Numer pokoju
Barbara Urban
Starszy Inspektor,
Inspektor Ochrony Danych
67 217 12 59 101A

Stanowisko ds. informatyki

Imię i nazwisko Telefon Numer pokoju
Eugeniusz Panglisch
Starszy Informatyk
67 217 12 21 7A

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę