Książka telefoniczna - Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie


Dyrekcja

Imię i nazwisko Telefon Numer pokoju
Justyna Falkowska-Wrzeszcz
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
67 263 54 34 105
Lucyna Janiak
Z-ca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy
Kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ)
67 263 54 34 104

Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ) - Poradnictwo zawodowe

Imię i nazwisko Telefon Numer pokoju
Agnieszka Zasacka
Doradca zawodowy
67 217 12 15 4

CAZ - Pośrednictwo Pracy

Imię i nazwisko Zakres Telefon Numer pokoju
Elżbieta Srebr
Pośrednik pracy
Obsługa bezrobotnych i pracodawców z Miasta Złotów oraz z Gminy Zakrzewo 67 217 12 17 6
Izabela Tomke
Pośrednik pracy
Obsługa bezrobotnych i pracodawców z Miasta Złotów oraz z Gminy Lipka 67 217 12 10 6
Elżbieta Belka
Pośrednik pracy - stażysta
Obsługa bezrobotnych i pracodawców z Miasta i Gminy Okonek oraz z Miasta i Gminy Krajenka 67 217 12 12 8
Julia Karolak
Pośrednik pracy - stażysta
Obsługa bezrobotnych i pracodawców z  Gminy Złotów oraz z Gminy Tarnówka 67 217 12 11 9
Izabella Chuchrak
Pośrednik pracy
Obsługa bezrobotnych i pracodawców
z Miasta i Gminy Jastrowie
67 217 12 25 7

CAZ - Usługi i Instrumenty rynku pracy

Telefon Telefon
Agnieszka Ogorzałek
Specjalista ds. rozwoju zawodowego
Szkolenia bezrobotnych, Zwrot kosztów dojazdu na szkolenia
67 217 12 24 13
Żaneta Kolej
Specjalista ds. rozwoju zawodowego
Krajowy Fundusz Szkoleniowy KFS, Szkolenia bezrobotnych, Bon szkoleniowy, Przygotowanie zawodowe dorosłych, Studia podyplomowe
67 217 12 29 13
Justyna Trela
Specjalista ds. programów
Refundacja kosztów doposażenia/wyposażenia stanowiska, Jednorazowa refundacja kosztów opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne, Roboty publiczne, Prace społecznie użyteczne, Dofinansowanie wynagrodzenia dla bezrobotnych 50+
67 217 12 26 14
Karolina Turuk
Specjalista ds. programów
Staże, Bon na zasiedlenie, Bon zatrudnieniowy, Stypendium na kontynuowanie nauki, Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną.
67 217 12 27 14
Jolanta Bąbińska
Specjalista ds. aktywizacji zawodowej
Dotacje na podjęcie działalnosci gospodarczej, Prace interwencyjne.
67 217 12 28 15

CAZ - stanowisko ds. zatrudniania cudzoziemców

Imię i nazwisko Telefon Numer pokoju
Anna Gwizdała
Inspektor
67 217 12 13 12

CAZ - Stanowisko ds. programów

Imię i nazwisko Telefon Numer pokoju
Barbara Urban
Specjalista ds. Programów
67 217 12 22 11

Dział Ewidencji i Świadczeń

Imię i nazwisko Telefon Numer pokoju
Teresa Wiśniewska
Kierownik Działu Ewidencji i Świadczeń
67 217 12 57 102
Beata Kurnikowska
Specjalista ds. ewidencji i świadczeń
67 217 12 56 108
Danuta Mrozińska
Pomoc administracyjna
67 217 12 53 107A
Bożena Banach
Specjalista ds. ewidencji i świadczeń
67 217 12 54 107
Anna Pisula - Schuelke
Specjalista ds. rejestracji
Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy
67 217 12 14 1
Klaudia Kloskowska
Referent ds. ewidencji i świadczeń
67 217 12 53 107A
Kamila Brzykcy
Pomoc administracyjna
67 263 54 34 Składnica akt

Referat Finansowo - Księgowy

Imię i nazwisko Telefon Numer pokoju
Dominika Sorowiak-Brzezińska
Główny Księgowy
67 217 12 52 106
Danuta Pielichowska
Starszy Inspektor
67 217 12 59 101A
Marcin Paczkowski
Inspektor
67 217 12 51 106A
Mateusz Spychała
Inspektor
67 217 12 51 106A

Dział Organizacyjno - Administracyjny

Imię i nazwisko Telefon Numer pokoju
Amanda Męcik
Sekretarka
67 263 54 34 103
Karolina Matuszewska
Inspektor (Kadry, Zamówienia publiczne)
67 217 12 58 101

Stanowisko ds. informatyki

Imię i nazwisko Telefon Numer pokoju
Eugeniusz Panglisch
Starszy Informatyk
67 217 12 21 7A

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę