Książka telefoniczna - Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie


Dyrekcja

Imię i nazwisko Telefon Numer pokoju
Justyna Falkowska-Wrzeszcz
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
67 263 54 34 105
Lucyna Janiak
Z-ca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy
67 263 54 34 102

Pion działań aktywizujących: Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ) - Usługi Rynku Pracy

Imię i nazwisko Zakres Telefon Numer pokoju
Agnieszka Zasacka
Doradca zawodowy
Poradnictwo zawodowe 67 217 12 15 12
Małgorzata Kilijańska
Pośrednik pracy
Obsługa bezrobotnych i pracodawców z Miasta Złotów 67 217 12 10 6
Klaudia Kloskowska
Pośrednik pracy
Obsługa bezrobotnych i pracodawców z Miasta i Gminy Okonek, z Miasta i Gminy Krajenka 67 217 12 11 8
Piotr Jackowski
Pośrednik pracy - stażysta
Obsługa bezrobotnych i pracodawców z Gminy Zakrzewo 67 217 12 16 2
Izabella Chuchrak
Pośrednik pracy
Obsługa bezrobotnych i pracodawców z Miasta i Gminy Jastrowie oraz Gminy Tarnówka 67 217 12 25 7
Elżbieta Srebr
Pośrednik pracy
Obsługa bezrobotnych i pracodawców z  Gminy Złotów oraz z Gminy Lipka 67 217 12 17 9
Małgorzata Schmidt
Referent
Szkolenia bezrobotnych, Zwrot kosztów dojazdu na szkolenia, Bon szkoleniowy, Przygotowanie zawodowe dorosłych, Studia podyplomowe 67 217 12 24 13

Pion działań aktywizujących: Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ) - Instrumenty Rynku Pracy

Telefon Telefon
Justyna Trela
Specjalista ds. programów
Refundacja kosztów doposażenia/wyposażenia stanowiska, Jednorazowa refundacja kosztów opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne, Roboty publiczne, Prace społecznie użyteczne, Dofinansowanie wynagrodzenia dla bezrobotnych 50+, Bon na zasiedlenie
67 217 12 26 14
Karolina Turuk
Specjalista ds. programów
Staże, Bon zatrudnieniowy, Stypendium na kontynuowanie nauki, Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną, Krajowy Fundusz Szkoleniowy KFS
67 217 12 27 14
Jolanta Bąbińska
Specjalista ds. aktywizacji zawodowej
Dotacje na podjęcie działalnosci gospodarczej, Prace interwencyjne.
67 217 12 28 15
Anna Gwizdała
Specjalista ds. programów
Stanowisko ds. Programów, Obsługa cudzoziemców
67 217 12 13 11

Pion działań informacyjno - ewidencyjnych: Referat Ewidencji, Świadczeń i Informacji

Imię i nazwisko Telefon Numer pokoju
Beata Kurnikowska
Specjalista ds. ewidencji i świadczeń
67 217 12 56 108
Danuta Mrozińska
Pomoc administracyjna
67 217 12 53 107A
Bożena Banach
Specjalista ds. ewidencji i świadczeń
67 217 12 54 107
Anna Pisula - Schuelke
Specjalista ds. rejestracji
Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy
67 217 12 14 1
Kamila Brzykcy
Pomoc administracyjna
67 263 54 34 Składnica akt

Pion Finansowo - Kadrowy

Imię i nazwisko Telefon Numer pokoju
Dominika Sorowiak-Brzezińska
Główny Księgowy
67 217 12 52 106
Danuta Pielichowska
Inspektor
67 217 12 58 101
Marcin Paczkowski
Inspektor
67 217 12 51 106A
Mateusz Spychała
Inspektor
67 217 12 51 106A

Pion działań wspomagających

Imię i nazwisko Telefon Numer pokoju
Julia Karolak
Sekretarka
67 263 54 34 103

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę