Stopa bezrobocia - Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie


Stopa bezrobocia

Stopa bezrobocia w 2020 r.

Dane GUS [%] - www.stat.gov.pl
miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
POLSKA 5,5 5,5 5,4 5,8 6,0 6,1 6,1          
WOJEWÓDZTWO
WIELKOPOLSKIE
3,1 3,1 3,1 3,3 3,6 3,7 3,7          
POWIAT
ZŁOTOWSKI
6,1 6,1 5,6 5,9 6,1 6,2 6,2          

Stopa bezrobocia w 2019 r.

Dane GUS [%] - www.stat.gov.pl (uwzględniono korekty GUS)
miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
POLSKA 6,1 6,1 5,9 5,6 5,4 5,3 5,2 5,2 5,1 5,0 5,1 5,2
WOJEWÓDZTWO
WIELKOPOLSKIE
3,3 3,3 3,2 3,0 2,9 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8
POWIAT
ZŁOTOWSKI
7,1 7,0 6,5 5,9 5,6 5,6 5,3 5,4 5,0 5,2 5,3 5,7

Stopa bezrobocia w 2018 r.

Dane GUS [%] - www.stat.gov.pl (uwzględniono korekty GUS)
miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
POLSKA 6,8 6,8 6,6 6,3 6,1 5,8 5,8 5,8 5,7 5,7 5,7 5,8
WOJEWÓDZTWO
WIELKOPOLSKIE
3,8 3,9 3,7 3,5 3,4 3,2 3,2 3,2 3,2 3,1 3,1 3,1
POWIAT
ZŁOTOWSKI
8,3 8,2 7,9 7,4 7,0 6,9 6,7 6,8 6,7 6,6 6,6 7,0

Stopa bezrobocia w 2017 r.

Dane GUS [%] - www.stat.gov.pl (uwzględniono korekty GUS)
miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
POLSKA 8,5 8,4  8,0 7,6  
7,3
 
7,0 7,0 7,0 6,8 6,6 6,5 6,6
WOJEWÓDZTWO
WIELKOPOLSKIE
5,1 5,1 4,9 4,5 4,3 4,1 4,1 4,1 4,0 3,8 3,7 3,7
POWIAT
ZŁOTOWSKI
10,3 10,3 9,8 9,2 8,7 8,3 8,5 8,5 8,6 8,2 8,1 8,1

Stopa bezrobocia w 2016 r.

Dane GUS [%] - www.stat.gov.pl (uwzlędniono korekty GUS)
miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
POLSKA 10,2 10,2 9,9 9,4 9,1 8,7 8,5 8,4 8,3 8,2  8,2 8,3
WOJEWÓDZTWO
WIELKOPOLSKIE
6,4 6,4 6,2 5,9 5,6 5,3 5,2 5,2 5,1 5,0 5,0 5,0
POWIAT
ZŁOTOWSKI
12,6 12,7 12,2 11,5 11,0 10,4 10,2 10,0 9,9 9,9 10,1 10,1

Stopa bezrobocia w 2015 r.

Dane GUS [%] - www.stat.gov.pl (uwzględniono korekty GUS)
miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
POLSKA 11,9 11,9 11,5 11,1 10,7 10,2 10,0 9,9 9,7 9,6 9,6 9,8
WOJEWÓDZTWO
WIELKOPOLSKIE
8,0 8,1 7,8 7,4 7,1 6,7 6,5 6,4 6,2 6,1 6,1 6,2
POWIAT
ZŁOTOWSKI
14,7 14,7 14,5 13,6 13,2 12,9 12,6 12,5 12,7 12,3 13,1 13,0

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę