Informacje o programie - Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie


Projekty w trakcie realizacji

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014- 2020 (WRPO V ). Okres realizacji od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.- REALIZOWANY

Informujemy, że Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie przystąpił do realizacji projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 , Oś Priorytetowa 6. Rynek pracy, Działanie 6.1 - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i...

Projekty zakończone

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014- 2020 (WRPO IV ). Okres realizacji od 01 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2019 r.- ZAKOŃCZONY

Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie informuje, że przystąpił do realizacji projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 , Oś Priorytetowa 6. Rynek pracy, Działanie 6.1 - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących...

EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU- Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014- 2020 (III). Okres realizacji od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2018 r.- ZAKOŃCZONY

EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU pn. „ Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie złotowskim (III)" WRPO (WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY 2014-2020)     Na terenie powiatu złotowskiego w okresie 01.01.2017- 30.06.2018, Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie realizował...

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014- 2020 (WRPO III ). Okres realizacji od 01 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2018 r.- ZAKOŃCZONY

  Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie realizuje projekt w ramach WRPO 2014-2020 (Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014- 2020) . Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020,...

EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU- Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014- 2020 (II). Okres realizacji do 30 czerwca 2017 r.- ZAKOŃCZONY

    EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU pn. „ Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie złotowskim (II)" WRPO (WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY 2014-2020)   Na terenie powiatu złotowskiego w okresie 01.01.2016- 30.06.2017, Powiatowy Urząd Pracy w...

EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU- Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014- 2020 (I). Okres realizacji od 01 sierpnia 2015 r. do 30 czerwca 2016 r.- ZAKOŃCZONY

EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU WRPO (WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY 2014-2020) PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTOWIE ZA OKRES 01.08.2015- 30.06.2016   Na terenie powiatu złotowskiego w okresie 01.08.2015- 30.06.2016 realizowany był projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach...

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014- 2020 (WRPO- I). Okres realizacji do 30 czerwca 2016 r.- ZAKOŃCZONY

  Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie przystąpił do realizacji projektu w ramach WRPO 2014-2020   Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie informuje, że realizował projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę