Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie


Logo tarcza

Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie realizuje rządowe wsparcie w ramach Tarczy Antykryzysowej na ochronę miejsc pracy.

Udzielone wsparcie Liczba wniosków rozpatrzonych pozytywnie liczba pracowników ujęta we wnioskach rozp. pozytywnie Kwota
w PLN
Pożyczki dla mikroprzedsiębiorców 2748 nie dotyczy 13 663 690,00
w tym:         Pożyczki dla organizacji pozarządowych 41 nie dotyczy 132 600,00
Dofinansowanie do wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników 289 2195 7 149 250,84
Dofinansowanie do kosztów prowadzenia działalności gospodarczej 412 nie dotyczy 2 167 360,00
Dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenie społeczne dla organizacji pozarządowych oraz kościelnej osobie prawnej 9 64 106 970,26

Stan na dzień: 25 września 2020 r.
Tarcza antykryzysowej i MRPiPS

Aktualności

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

6,1%Stopa bezrobocia
w kraju

3,7%Stopa bezrobocia
w Wielkopolsce

6,2%Stopa bezrobocia
w powiecie złotowskimStan w końcu lipca 2020 r.

 

Statystyki i analiza
  • 1.200,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.440,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 600,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 30.146,88 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Zdjęcie budynku PUP w Złotowie 

Powiatowy Urząd Pracy
w Złotowie


77-400 Złotów
ul. Kolejowa 11


tel: 67 263-54-34,
     67 263-54-33
fax: 67 263-27-79

e-mailpozl@praca.gov.pl


 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę