Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie


Wydawca treści

Oferta pracy: murarz - tynkarz

6,5%Stopa bezrobocia
w kraju

4,0%Stopa bezrobocia
w Wielkopolsce

6,1%Stopa bezrobocia
w powiecie złotowskimStan w końcu lutego 2021 r.

 

Statystyki i analiza
  • 1.200,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.440,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 600,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 32.747,88 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Zdjęcie budynku PUP w Złotowie 

Powiatowy Urząd Pracy
w Złotowie


77-400 Złotów
ul. Kolejowa 11


tel: 67 263-54-34,
     67 263-54-33
fax: 67 263-27-79

e-mailpozl@praca.gov.pl


 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę